Hiển thị kết quả duy nhất

MÁY BƠM KHÍ TRƠ – MAGIC

Máy được sử dụng để bơm khí vào kính cách nhiệt, làm cho kính cách nhiệt chống không khí nóng và lạnh tốt hơn, cải thiện chất lượng của kính cách nhiệt.